Bilim

Vikisöz sitesinden
Atla: kullan, ara
Bilimciler de bir insandır. Bizim de kör noktalarımız ve ön yargılarımız var. Bilim, bunları dışarı atmak için tasarlanmış bir mekanizmadır.
~ Bir Uzay Zaman Yolculuğu, Bölüm IX

Bilim, belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma sürecidir.

Sözler, yazar ya da kaynakları bakımından alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. - Ayrıca bakınız


Albert Einstein[düzenle]

 • Gerçeklikle karşılaştırıldığında, bilimde vardığımız düzey ilkeldir, çocuk oyuncağıdır. Ama sahip olduğumuz en değerli şey odur.
 • Yeryüzündeki şartların düzelmesi, sadece bilimsel buluşlardan çok ahlaklı bir yaşama düzeninin gerçekleşmesine bağlıdır.

Aristoteles[düzenle]

 • Bilim bütünü, tarih tikeli, sanat da mümkünü bildirir.
 • Bilim iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.
Ulaşılacak her bilgiye bilimsel yöntemlerle ulaşmak gerekir. Bilimce bulgulanamayacak şeyleri insanlar bilemez.
~ Bertrand Russell

Bertrand Russell[düzenle]

 • Ulaşılacak her bilgiye bilimsel yöntemlerle ulaşmak gerekir. Bilimce bulgulanamayacak şeyleri insanlar bilemez.

Bir Uzay Zaman Yolculuğu[düzenle]

 • Bilimciler de bir insandır. Bizim de kör noktalarımız ve ön yargılarımız var. Bilim, bunları dışarı atmak için tasarlanmış bir mekanizmadır.
Bilim bilgi kütlesinden daha fazlası; bir düşünme tarzıdır. Evrenin kuşkuyla sorgulanma tarzıdır.
~ Carl Sagan

Carl Sagan[düzenle]

 • Bilim bilgi kütlesinden daha fazlası; bir düşünme tarzıdır. Evrenin kuşkuyla sorgulanma tarzıdır. Eğer şüpheci yaklaşmamak için otoriteye kuşkucu sorular soramıyorsak o zaman tam bir kaos içindeyiz. [1]

Celâl Şengör[düzenle]

 • Eğer bu dünya bir gün kıtlık ve sefalet yaşarsa biz insanları din değil, bilim kurtaracak.
 • Her şey değişebilir, her şey tartışmaya açıktır. Ama dinler, marksistler, Stalin, Hitler bunu kabul etmiyor. Bir tek bilim her şeyi tartışmaya açar. Üstelik onda da amaç, tartışmanın sonucunda doğruyu bulmak değil, ona yaklaşmaktır. Bunu da yanlışları eleyerek yapar.
Bilim gerçeği bulduğunu değil, yanlışı teşhis edip onu elediğini iddia eder.
~ Celâl Şengör
 • Bilim gerçeği bulduğunu değil, yanlışı teşhis edip onu elediğini iddia eder.[2]
 • Bilim diyor ki: “Ben elimdeki verilerden, bütün daha önce teklif edilmiş dini inançları bir tarafa bırakarak, bir şey çıkartmağa çalışıyorum. Bu benim çıkarttığım şey dinle uyuşmalı mıdır, değil midir? Bu şimdilik beni alakadar etmiyor.” diyor. “Benim yapmak istediğim...” diyor, “Anlamak!” “Ne oldu acaba? Ben bunu anlamağa çalışıyorum ve sadece eldeki verilerden hareket ediyorum. Eldeki verilerden, gözlem yapabildiğim yerlerden, mantıki çıkarım yapabildiğim yerlerden hareket etmek mecburiyetindeyim.” Eğer diyor, “Ben bunun içerisine herhangi bir gözleme dayanmayan ifadeyi katarsam bilim, bilim olmaktan çıkar. Dolayısıyla ben bunu katamam.” diyor. “Sadece ben ürettiğim varsayımları gözlemle desteklemek veya reddetmek durumundayım. Gözlemleri bunun için yaparım.” Hipotezlerin görevi de, ki Darwin teorisi diye hepiniz biliyorsunuz, bir hipotezdir. Değil mi? Şimdi, biz bunu 150 senedir test ediyoruz. Darwin'in hipotezi uygulandığı her testten başarıyla çıktı. Henüz yanlışlayamadık. Ama unutmayın, Newton'ın teorisi 300 yıl yanlışlanamadı ve Immanuel Kant, büyük filozof Immanuel Kant, dedi ki: “Bu doğru.” Bu doğru dedi. Ve onun üzerine dayanarak bir felsefe yarattı. Einstein bir çıktı, daha iyisi olmalı dedi. Daha iyisi. Ve birdenbire zavallı Kant'ın o muhteşem eseri, ‘Kritik der reinen Vernunft’, hiç oldu. Bilimin güzelliği burada![3]
 • Din-bilim diyaloğu olacaksa, ya bilimi adam gibi öğreneceksin, ya bilimden gelen adamlara saygı göstereceksin.[4]
Bilim ve sanat, bir kuşun iki kanadı gibidir.
~ Charles Darwin

Charles Darwin[düzenle]

 • Bilim ve sanat, bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar. Uçamayanlar ise tavuk olur... 'Tavuk toplum', önüne atılan bir avuç yemi gagalarken, arkadan yumurtalarının alındığının farkında bile olmaz!

David Hume[düzenle]

 • İnsanın doğası gereği elimizde olan yegane bilimdir. Yine de bugüne kadar en fazla ihmal edilmiş olandır.

Falih Rıfkı Atay[düzenle]

 • Bugünkü batı uygarlığının mayası eski Yunan bilim ve felsefesidir. Temeli nedir bu bilim ve felsefenin? İnsan aklını; sormakla bilmek, anlamak, açıklamak ve yorumlamakla hür kılmak.
Söz konusu bilimse, binlercesinin otoritesi, tek bir kişinin mantıklamasından değerli değildir.
~ Galileo Galilei

Galileo Galilei[düzenle]

 • Söz konusu bilimse, binlercesinin otoritesi, tek bir kişinin mantıklamasından değerli değildir.[5]

Gustave Le Bon[düzenle]

 • Bilim bize gerçeği yahut, hiç olmazsa zekamızca anlaşılması mümkün münasebetleri öğretmeyi vaadetti. Bilim bize hiçbir zaman ne barış, ne de saadet getireceğini vadetmedi.[6]

Hacı Bektaş-i Veli[düzenle]

 • İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
Bilim hayatında da en muvaffak insanlar edebiyattan biraz nasibi olanlardır. Çünkü tarih de hayattır.
~ Halil İnalcık

Halil İnalcık[düzenle]

Henri Poincaré[düzenle]

 • Bilim gerçeklerden kuruludur, tıpkı evin tuğlalardan kurulu olması gibi. Ancak gerçeklerin toplanması bilim değildir. Tıpkı bir küme tuğlanın ev anlamına gelmemesi gibi.

Hitler[düzenle]

 • En büyük icatlar, en büyük keşifler, bilimlere en derin bir şekilde yenilikler getiren çalışmalar ve uygarlığın en görkemli anıtları, maddi kâr peşinde koşmanın dünyaya ve insanlığa getirdiği hediyeler değildir. Tam tersine bütün bunlar sahiplerinin maddi mutlulukta gözlerinin olmayışından kaynaklanmaktadır.

Immanuel Kant[düzenle]

 • Bilim olmadan yapılan bilim felsefesi boştur, bilim felsefesi olmadan yapılan bilim ise kör.
Eğer daha uzağı görebiliyorsam bu, benden önceki devlerin omuzlarında durduğum içindir.
~ Isaac Newton

Isaac Newton[düzenle]

 • Eğer daha uzağı görebiliyorsam bu, benden önceki devlerin omuzlarında durduğum içindir.
  • 1676'da meslektaşı Robert Hooke'a yazdığı bir mektuptan.
Bilim aslında çok daha geniştir: Evren hakkında güvenilir bilgi elde edebilmenin tek yoludur.
~ Jared Diamond

Jared Diamond[düzenle]

 • Biyoloji bilimdir. Evrim ise, onu eşsiz kılan gerçektir.[8]
 • Bilim her zaman 'laboratuvarda yapılan kontrollü deneyler sonucu elde edilen bilgiler bütünü' olarak, yanlış anlaşılmıştır. Bilim aslında çok daha geniştir: Evren hakkında güvenilir bilgi elde edebilmenin tek yoludur.[9]

Karl Marx[düzenle]

 • Eğer dış görünüş ve şeylerin özü aynı olsaydı, o zaman bilime gerek kalmazdı.

Louis Agassiz[düzenle]

 • Her bilimsel gerçek, üç aşamadan geçer. İlki insanlar onun İncil'le çeliştiğini söyler. Sonra daha önce zaten keşfedilmiş olduğunu söylerler. Son olarak da ona zaten inandıklarını söylerler.
Bilim aklın şiiridir; şiir de yüreğin bilimidir.
~ Maksim Gorki

Maksim Gorki[düzenle]

 • Bilim aklın şiiridir; şiir de yüreğin bilimidir.

Matthew Gervais[düzenle]

 • Araştırma, o kadar anlamlı ve değerli ki, varsayımları sonuna kadar saklayamaya istekliyim. Belki Tanrı’yı bulurum. Belki de bilimin benim için uygun olmadığını bulurum. Belki bir dağın tepesinde oturur ve meditasyon yaparım. Yolculuk etmek gene de buna değer.

Melekler ve Şeytanlar[düzenle]

 • Bilim ve din çekişmeli değildir. Bilim basitçe anlaşılmak için çok gençtir.[10]
  • Melekler ve Şeytanlar, Dan Brown

Montaigne[düzenle]

 • Bilim iyi olmasına iyi bir ilaçtır ama hiçbir ilaç saklandığı kabın pisliğiyle değişip bozulmayacak kadar zorlu değildir.

Mustafa İnan[düzenle]

 • Bilim uzun ve çetin bir yoldur çocuklar. Bilimi yarı yolda bırakmayın, olur mu çocuklar? Oppenheimer gibi hissediyorsanız, bırakın yüksek binaları başkası yapsın, büyük barajlarda başkası çalışsın. Bazılarına çok uzaklardan bile görünen yüksek yapılar kurmak çekici gelecektir. Bırakınız bu işleri öyleleri yapsın. Bazıları da insanları çalıştırmak, büyük teşebbüsleri idare etmek ihtirası ile yanarak kuvvetli olmak isteyeceklerdir. Bırakınız parayla da onlar uğraşsın. Sizin kuvvetli olmak gibi bir derdiniz yoksa, siz de Leonardo Da Vinci gibi 'Kuvvet nedir?' diye merak ediyorsanız buyrun sizleri Mekanik kürsüsüne beklerim. Çünkü bazılarına göre 'Kuvvet' para ile organizasyonun çarpımına eşittir; bize göre de kuvvet ivme ve kütleyi ilgilendiren bir büyüklüktür. Bu iki formülü birbiriyle karıştırmayın olur mu çocuklar?
Hayatta en hakiki mürşit bilimdir. Bilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve ilerlemelerini takip etmek şarttır.
~ Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk[düzenle]

 • Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus bilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir bilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.
 • Dünya'da her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit bilimdir, fendir. Bilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir.
 • Hayatta en hakiki mürşit bilimdir. Bilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve ilerlemelerini takip etmek şarttır.
  • 22 Eylül 1922
 • Milletimizin siyasi ve sosyal hayatında, fikri terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır. Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için kayıt ve şart yoktur.
  • 27 Ekim 1922

Nail Satlıgan[düzenle]

 • Bilime uzanan düz bir yol yoktur, düz bir kraliyet bulvarı yoktur.
“Gerçek” dünyada “gerçek” şiir var. Bilim gerçeğin şiiridir.
~ Richard Dawkins

Richard Dawkins[düzenle]

 • Bilimin dinle ortak bir iddiası vardır: Kökenlerle, yaşamın doğasıyla ve evrenle ilgili derin soruları yanıtlayabilmek. Ama benzerlik burada sona erer. Bilimsel inançlar delillerle desteklenir ve bunlarla bir sonuç elde edilir. Mitler ve inançlar ise delillerle desteklenmez ve bir sonuca götürmez.

Rudolf Carnap[düzenle]

 • Bilim, doğrudan deney üzerine kurulmuş ifadelerden oluşan bir sistemdir ve deneysel doğrulama yolu ile denetlenir. Bilimde doğrulama, tekli ifadeler değil bu tür ifadelerin bütün bir sistemi ya da bir alt sistemidir.
  • Unity of Science, 1934/1995, s. 42

Sigmund Freud[düzenle]

 • Bilim önceden görülmeyen yetkinleştirmelere elverişli olduğu halde, dinsel dünya görüşü öyle değildir; bu anlayış başlıca bölümlerinde değişmez kalmaktadır; eğer yanlışsa hep öyle kalacaktır. Her zaman bizim dış dünya karşısındaki bağımsızlığımızı anlamaya bilim girişecektir; din ise gücünü bizim içgüdüsel isteklerimızi karşılamak olgusundan alan bir yanılsamadır.[11]
 • Hayır, bizim bilimimiz yanılsama değildir. Ama bilimin bize veremediğini başka bir yerden alabileceğimizi sanırsak, yanılsamanın ta kendisi olacaktır.
Bilimsel metot, iddialarını zekice retoriğe değil de ampirik gerçeklere dayandırdığından, diğer hiçbir disiplinin kaydetmediği bir başarı yakalamıştır.
~ Victor J. Stenger

Victor J. Stenger[düzenle]

 • Benim savlarım logos’un üç unsuruna dayanıyor: Akıl ve mantık, ama en önemlisi bilim. Bilimsel metot, iddialarını zekice retoriğe değil de ampirik (deneysel) gerçeklere dayandırdığından, diğer hiçbir disiplinin kaydetmediği bir başarı yakalamıştır.

Thomas Paine[düzenle]

 • Her bilimin temelinde, evreni düzenleyen ve yönetenler kadar sabit ve değiştirilemez ilkelere dayanan bir sistem vardır. İnsanoğlu bu ilkeleri yapamaz, sadece keşfeder.
  • Akıl Çağı, Bölüm I, (1793)

Yalçın Küçük[düzenle]

 • Dil ve bilim, insanlığın en büyük ve en yaratıcı iki basitlemesidir.
 • Bilim, basit ipuçlarından büyük sistemlere uzanan bir kurgudur.
 • Aşk, devrim, bilim, ayrıntıdadır.
 • Bilimde başlangıç şaşırmaktır ve bilim, sadece şaşırma fakültesi olanların işidir.

Yunus Emre[düzenle]

 • İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır.

Kaynaklar[düzenle]

Ayrıca bakınız[düzenle]


Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları :

Commons'da Bilim ile ilgili çoklu ortam dosyaları bulunmaktadır.

Vikisözlük'te Bilim ile ilgili kelime açıklaması bulunmaktadır.

Vikipedi'de Bilim ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.

Vikihaber'de Bilim ile ilgili haberler bulunmaktadır.Kişiler | Atasözleri | Konular | Kitaplar | Hayali karakterler | Filmler | Diyaloglar | Belgeler | Duvar yazıları | Mesajlar | Gaflar | Sloganlar | Çeviriler

Tüm kategoriler - Tüm sayfalar - Rastgele sayfa