İlber Ortaylı

Vikisöz sitesinden
Atla: kullan, ara
İlber Ortaylı
Ilber Ortaylı.jpg
Türk Tarih Profesörü
Doğumu
1947
Bregenz, Avusturya
Ölümü


 • 18 yaşını bitiren bir çocuğu, bence tarih okutuyorum diye almak cinayettir. [1]
 • Besleyemeyeceği nüfusu üretmek çok ağır bedeli olan toplumsal bir hatadır. Zira, eğitilemeyen ve beslenemeyen göçmen kalabalıklar eninde sonunda marjinal cemaatlere dönüşürler. [2]
 • Cumhuriyet monarşiyi, hükümdarlığı reddedecek ve tenkit edecektir; bu kaçınılmazdır. Fakat bizde maalesef bir müddet sonra ölçü kaçırılmıştır.[3]
 • Birinci Roma çok tanrılıydı. İkincisi Hristiyan'dı. Üçüncüsü Müslüman olamaz mıydı? [4]
 • Birbirlerini tanımayan, birbirlerinden şüphe eden kitlelerin bulunduğu yerde ne sulhüsalah yani barış, ne de onurlu bir eşitlik olur. [5]
 • En utanılacak yönümüz tarih yaptığımız halde tarih öğrenmemek, tarih yazmamak konusundaki cahilce ısrarlarımız. [6]
 • İslam aleminde Türkler için bir model yoktur; çünkü biz modern bir dünyada muasır bir medeniyeti hem benimsemek, hem de onunla kavga ederek tarihimizi ve kimliğimizi korumak zorunda olan bir milletiz. [7]
 • Darbe ihtimali devam etmektedir. Sivil siyasetin gerekli müeseseleri yaratamadığı, kendini yetiştiremediği bir ortamda darbe kaçınılmazdır.[8]
 • Sözkonusu operaysa, hayatın tadını çıkarmak için Verdi’yi, Puccini’yi ve Mozart’ı tercih edenlerdenim.[9]
 • Türkiye'nin içine kapanması, Batı medeniyetini reddetmesi, bir "Taliban rejimi"ne dönüşmesi mümkün değildir. [10]
 • Türkiye'de tuhaf bir komünizan eşitlik anlayışı var. Adam zekaları, bilgileri, görgüleri eşitlemeye çalışıyor. Allah hiçbir zaman insanları eşit yaratmıyor. Bunun biri güzel, biri çirkin. Bir tanesi zeki, öteki değil. İnsanları bu şekilde eşitlemeye çalışmak Stalinist bir anlayıştır. Bizimkiler parası olmayanlarla parası olanları eşitleyeceğine zekaları eşitlemeye çalışıyor. Zeki olmayan bir çocuğa vereceğin eğitimle zeki olanı nasıl ziyan edersin?[11]
 • Türkler teşkilâtlanma yeteneği yüksek, askeri bir toplumdur. Yani "Her Türk askerdir" sözüne gülerler ama beğenin beğenmeyin bu doğrudur. [12]
 • Tarihçinin ihtisası olmaz. [13]
 • Atatürk döneminde Avrupa'da demokrasi falan yoktur.
 • Kanuni'yi sevmek için Atatürk'e düşman olmaya gerek yok.
 • Okumadan yapılan siyaset tehlikelidir, belediyeciliğe benzemez. Teferruatın bilinmesi gerekir.
 • Bir toplum, iyi tarih yazıyorsa rafine bir toplum olur. [14]
 • Bakana hırsız diyemiyorsan demokrasi yoktur.
 • İlmin ve sanatın yüzde 70'i pösteki saymak gibi sıkıntıdır, yüzde 30'u keyifle yapılır ancak. [15]
 • Bizim Milli Eğitim camiamızı yönlendiren adamlar köylüdür. Bunların yüksek bir kültürü yoktur.[16]
 • Üniversite tabi ki açılmalıdır, ama Hakkari'nin Kastamonu'nun dağlarına değil. Her yere gidip üniversite kurulmaz. Ankara'ya yirmi tane kurarsın, buraya gelen öğrenciler Ankara'nın nimetlerini görür.[17]
 • İyi muâmele edildiği yerde azınlıklar erirler (asimile olurlar). [18]
 • Vergi toplayamayan devlet, devlet vasfına sâhip değildir. [19]
 • İtalya kültürünü bilmeyenler, Avrupa kültürünü bilemez, tanıyamaz ve anlayamazlar. [20]
 • İhtilâlle demokrasi öğrenmek marifet değildir. [21]
 • Toplumun geri kalmışı, insanlarını yeteneğine göre değerlendiremeyen toplum demektir.[22]
 • 19. ve 20. yüzyıllarda Japon dediğiniz, Avrupalıya benzemek için önce gözünü ameliyat ettirerek işe başlamıştır. Bu ameliyatlar halen devam ediyor. İranlı hanımlar arasında da burun ameliyatı yaygın, bizde de sarışınlık... [23]
 • Türk ordusu ricat etmeyi bilmezdi. İlk defa ricat etmeyi İstiklal Savaşı'nda öğrenmiştir. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın harp tarihimizdeki büyük katkısı düzenli geri çekilmeyi öğretmesidir. [24]
 • Osmanlı Cemiyeti'nde şunu açık söyleyelim, klâsik devir "İslâm Devri" dediğimiz -Abbasiye Devri" ve "Orta Asya"da Timurlenk ve onun oğulları Uluğ Bey zamanında süren klâsik parlak ilmî gelenek bitmiştir. Osmanlı Dönemi bu klâsik ilmi geleneğin parlak olarak devam ettiği, hattâ devam edebildiği bir devir değildir. [25]
 • Liyakata dayanan terfi sistemi tıpkı eski cemiyetteki gibi devam etmektedir ve dolayısıyla da bu toplumda tıpkı eski Osmanlı sistemi gibi sınıflaşma meydana gelmemektedir. Yani o anlamda bir sınıflaşma, sâdece belirli sınıfların hâkim olduğu ordular ortaya çıkmamaktadır. Belirli zümreden insanların hâkim olduğu bürokrasiler ortaya çıkmamaktadır. Bu, osmanlı ve Cumhuriyet Türkiyesi için ortak ve mümtaz bir özelliktir. [26]
 • Bir opera eserini icra eden cemiyet, birçok işi topluca yapabilme ve örgütlenme kâbiliyetine sâhip demektir. [27]
  (Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya Operası'nda izlediği bir icradan sonra sarf ettiği "Adamların bizi Balkan Savaşı'nda niye yendiklerini anladım" sözünün şerhi mahiyetindedir.)
 • Şarktaki gibi her sokağın ötesinde bir başka cemaat, her kapının arkasında başka dil, her semtte ayrı bir din gibi şeyler görünmez batı Avrupa'da... Bu muhtelif kavimlerin birlikte yaşama meselesi Akdeniz Ortadoğu toplumlarına hastır. Hindistan alt kıtasına hastır. [28]
 • Cumhuriyet Türkçedir, niye Türkçedir; çünkü cumhuriyetin kökü "cumhur", cemaat anlamında "people" anlamında "congregation" anlamında bir Arapça kelimedir; ama o kelimeden cumhuriyet ve cumhuriyet rejimini türeten Türklerdir. Binâenaleyh mefhumun içerisi tamamen Türkler tarafından doldurulduğu için bu çok Türkçe bir kelimedir. [29]
 • Bünyesine girmek istediğimiz dünya (Avrupa Birliği) eğitimde geridir, gerilemekte değil, geridir. [30]
 • Türkiye'nin sınırları bakımından, içindeki problemleri bakımından Batı Avrupa modelleriyle benzeşir yanları yoktur. [31]
 • Avrupa Birliği gibi birliklerin içine girmek gerekir, fakat bunlara fazla bağlanmama, yani her an bavulu hazır iç güveyisi gelin kız durumunda girmeniz gerekir ki, bir kriz anında avi kolayca terk edebilesiniz veya hayatınıza devam edebilesiniz. [32]
 • Ruslar eğitimli, bilgin ve sanatçı bir halk ama büyük ressam ve romancıların torunları durgun. Akademinin icatları ve laboratuvarlarda elde ettikleri bilgiler sanayiye dökülemiyor. Rus halkı bizim şark komşumuz olan İranlılar gibi kültürel mirasına ve bilincine sahip, edebiyatını seviyor ve biliyor. Türkiye'nin endüstriyel geçmişi ve zenginliği Rusya ile İran arasında bir yerde, girişimciliği hepsinin önünde; buna rağmen bu iki ülke okumuşlarının bilgi birikimine ve kültürel inceliğine sahip değiliz. Onun için de kasaba hatibi birisi bizde kitleleri etkiliyor ve rey alıyor. [33]
 • Türkiye'de yaşayıp 'ben Türk değil, Kürt'üm' diyebilir, ne var bunda. Şimdi o Kürt oldu diye ben mi Türklük'ten çıkacağım? Öyle bir şey olabilir mi? Ne kadar anlamsız bir çıkış bu ve bunu çıkartan da maalesef birkaç tane orijinal olmak isteyen münevverler. Coğrafya bilmiyorlar, hiçbir şey bilmiyorlar ve aslında kimliğini saklamak isteyen belki de rahatsız olan adamlar bunlar. Önce kendi kimliğine kendisi sahip çıksın o zaman zaten mesele kalmaz. [34]
(Atilla Güner'in "Kendini Kürt olarak ifade eden o zaman ne diyecek? 'Ben Türkiyeli Kürdüm' mü desin?" sorusu üzerine verdiği cevap.)
 • Coğrafyayla kimlik edinilmez. Mesela Fransa memleketin adıdır. Hiç kimseye Fransa'dan türeme bir isim verilmez. Bizim adımızın da Türkiye'den mülhem olması şart değil. Türkiye bir memleketin adıdır. "Türklerin ülkesi" demektir. Eskiden Türkmen de denildiği için Anadolu'ya "Türkmenya", "Turkia" veya "Türkmeniya" diye 12. asrın İtalyanları ad koymuştur. Bu coğrafyadaki etnik grupların kendi kimliklerini, dillerini, kültürlerini yaşatmak haklarıdır. Tabii bunu yapmak için de bilhassa onların münevverlerinin çok gayretli ve çalışkan olmaları gerekir. Önemli olan bu değil. Mühim mesele herkes kendi kimliğine sahip olur, kendi adını söyler, kendi dilini öğrenir, kendi kültürüne sahip olmaya çalışır. Fakat siz kalkıp da bu yüzden öbürünün kimliğini kaldırmasını isteyemezsiniz. Bu gülünç olur, mantık dışıdır bir kere. [35]
(Atilla Güner'in, İlber Ortaylı'ya "Türk kelimesi olmayan bir Türkiye'nin olmayacağını vurguladınız. Türk yerine 'Türkiyeli' sözcüğü karşılığı olmayan bir sözcük mü oluyor?" sorusu üzerine verdiği cevap.)
 • Türkiye yahut Türkmeniya ismini dünyanın en zeki, en bilgili insanları vermiştir. İtalyanlar, Cenovalılar ve Venedikliler tarafından verilmiştir. Çünkü bu adamlar coğrafya bilirler. Etrafı kollarlar. Bir kavramın saçmalığını anlamak için yapacağınız ilk şey onu ilk evvela tercüme etmektir. 'Türkiyeli' gibi bir kavram başka dillere çevrilir mi? Çevrilir dediğin zaman ne kadar gülünç olur ona bakacaksın. İkincisi dünyada 'Türkiyeli' olmayıp da Türk olan vardır. Türkiye bunun coğrafyasıdır. Ben bunları fantezi, fikir jimnastiği olarak görüyorum. 'Türkiyeli' bidon bir kavramdır. Çeviremezsiniz, bundan bir üst kimlik de yaratamazsınız. Sağa sola bakarak bu tür kavramlar kullanamazsınız. [36]
 • Siz hiç Ruslarla didişen bir Azerbaycanlı ya da Kazanlı bir Tatar gördünüz mü o coğrafyada? Kendi milliyetini inşa etmek içini başkasına saldıran var mı? Varsa da bu sağlıklı bir davranış değildir. Sloganımız başka kültürleri sevin ya da sevmeyin ama saygı duymak zorundasınız. Bu saygıyı da Türkler de bekliyor. Bütün mesele bu. [37]
 • Türkler umumen tembeldir.[38]

Kaynaklar notlar[düzenle]

 1. Tarihin İzinde, Profil Yayıncılık, Sf:33
 2. Tarihin İzinde, Profil Yayıncılık, Sf:132
 3. Ortaylı, İlber (Tarihin Sınırlarına Yolculuk, syf.40)
 4. Osmanlı Barışı, Timaş Yayınları, Sf:19
 5. Son İmparatorluk Osmanlı, Timaş Yayınları, Sf:169
 6. Son İmparatorluk Osmanlı, Timaş Yayınları, Sf:62
 7. Son İmparatorluk Osmanlı, Timaş Yayınları, Sf:56
 8. İlber Ortaylı MHP Söyleyişi
 9. milliyet.com.tr
 10. Tarihin Sınırlarına Yolculuk, Timaş Yayınları, Sf:36
 11. Ortaylı, İlber (Tarihin Sınırlarına Yolculuk, syf.56)
 12. Tarihin Sınırlarına Yolculuk, Timaş Yayınları, Sf:69
 13. Tarihin Sınırlarına Yolculuk, Timaş Yayınları, Sf:162
 14. Tarihin Sınırlarına Yolculuk, Timaş Yayınları, Sf:176
 15. Tarihin Sınırlarına Yolculuk, Timaş Yayınları, Sf:192
 16. Ortaylı, İlber (Tarihin Sınırlarına Yolculuk, syf 55)
 17. MHP Siyaset Okulu programı
 18. Avrupa ve Biz, Turhan Kitabevi, Sf:38
 19. Avrupa ve Biz, Turhan Kitabevi, Sf:161
 20. Avrupa ve Biz, Turhan Kitabevi, Sf:261
 21. Avrupa ve Biz, Turhan Kitabevi, Sf:279
 22. Avrupa ve Biz, Turhan Kitabevi, Sf:285
 23. Avrupa ve Biz, Turhan Kitabevi, Sf:25
 24. Avrupa ve Biz, Turhan Kitabevi, Sf:40
 25. Avrupa ve Biz, Turhan Kitabevi, Sf:61
 26. Avrupa ve Biz, Turhan Kitabevi, Sf:62
 27. Avrupa ve Biz, Turhan Kitabevi, Sf:53
 28. Avrupa ve Biz, Turhan Kitabevi, Sf:73
 29. Avrupa ve Biz, Turhan Kitabevi, Sf:111
 30. Avrupa ve Biz, Turhan Kitabevi, Sf:136
 31. Avrupa ve Biz, Turhan Kitabevi, Sf:157
 32. Avrupa ve Biz, Turhan Kitabevi, Sf:165
 33. http://www.milliyet.com.tr/2005/10/09/pazar/yazortay.html
 34. http://www.internethaber.com/ilber-ortayli-turklugune-sahip-cikti-518005h.htm
 35. http://www.internethaber.com/ilber-ortayli-turklugune-sahip-cikti-518005h.htm
 36. http://haber.rotahaber.com/ilber-ortayli-turkiyeli-bidon-bir-kavramdir_356812.html
 37. http://www.internethaber.com/ilber-ortayli-turklugune-sahip-cikti-518005h.htm
 38. Tarihin Arka Odası (14.12.2014)

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları :

Commons'da İlber Ortaylı ile ilgili çoklu ortam dosyaları bulunmaktadır.

Vikipedi'de İlber Ortaylı ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.